HAKKIMIZDA

İnsan Kaynakları Meslek Derneği’nin profesyonel alt yapısını, var olan deneyimi ile Ankara İK Platformu oluşturmaktadır. Ankara İK Platformu Türkiye’de insan kaynakları alanında yaşanan eksiklik ve problemlerin çözümünde öncü olmak amacıyla, bir grup gönüllü kurucu üye tarafından 2013 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte, İlk toplantısını Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarında görev yapan insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla 14 Mayıs 2013’de Man Türkiye A.Ş. tesislerinde gerçekleştirmiştir.

Ankara İK Platformu, 14 şirket ile başladığı yolcuğunda önemli ve stratejik adımlarla gelişip güçlenmiştir. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan 42 şirket; platformumuzun tüm süreçlerinde aktif olan üyeler durumundadır. Bu profesyonel birliktelik, periyodik olarak düzenlendiği toplantılarıyla; üye şirketlerin temsilcilerine endüstriyel iş yaşamının güncel dinamikleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra çok çeşitli alanlardan katılım sağlamakta olan uzmanlar aracılığıyla da bilgiye erişimde bir köprü görevi üstlenir. Platform, yasal gelişmelerin takibi olmak, ortak sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak, iyi uygulamaları paylaşmak ve mesleki işbirliğini arttırmak gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde etmekte ve alana ciddi katkılar sağlamaktadır. Temel yapı taşımız ve çıkış noktamız olan bu yapının en önemli farkı ise sahip olduğu gönül bağıdır. Bu açıdan bakıldığında Ankara İK Platformu: gerçek bir dayanışma ve meslektaşlık yaklaşımı ile Türkiye’de ilk ve tek örnek olabilmiş bir rol modeldir.

Ankara İK Platformu olarak elde ettiğimiz kazanımların verdiği güç ve motivasyonla; iş gücü piyasasında etkin roller üstlenmek, işbirliği içerisinde olduğumuz şirketlere ve bireylere daha nitelikli hizmetler vermek, daha rekabetçi ve verimli sonuçlara ulaşmak, stratejik roller üstlenmek; tüm bunları yaparken de aldığımız onlarca riske karşı daha güçlü olacağımız bir dayanışma platformu olmak amacıyla İnsan Kaynakları Meslek Derneği’ni kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Değerlerimiz arasında yer alan; dayanışma, kapsayıcılık, katılımcılık, gelişim, süreklilik, yenilikçilik, bilimsellik, şeffaflık, etik, hesap verebilirlik, öncülük, iletişim, üretkenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı gruplar gibi unsurlar; amaç, vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirmede kuruluşumuzun vazgeçilmezleri arasında her zaman başı çekecektir. Böylelikle, Türkiye’nin İnsan Kaynakları Derneği olarak; özel kurum ve kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, meslek liselerine ve de bireylere rehber bir kuruluş olmak istiyoruz. İnsan kaynakları alanında birçok sorunun yanıtını bulacağı, etraflıca ve profesyonel deneyimlerle analiz edileceği; güncel, ilerici, objektif bir bakış açısıyla referans olmayı başarmış sivil toplum kuruluşu olacağız.

BAŞLICA AMAÇLARIMIZ

  • Vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin çalışma hayatına yönelik, insan kaynakları mesleğinin standartlarını belirlemek ve her kurumda gelişmesini temin etmek.
  • Bireysel ve kurumsal üyelerinin güçlü bir dayanışma ile mesleki dinamiklere uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
  • İstihdamı arttırıcı projeler arasında yer almak.
  • Kalifiye işgücü yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
  • Çalışma hayatında meydana gelen uyuşmazlıklara yönelik iş barışını sağlayıcı tedbirler alınması için önerilerde bulunmak.
  • Mesleki konularda ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliği yaparak yatırımlar konusunda kaynaklar oluşturulmasını sağlamak.
  • İşgücü projelerinde rehberlik yapmak.

TANITIM VİDEOSU

KURUMSAL ÜYELERİMİZ


Bültenimize Abone Olun..!

Bültenimize abone olun, en son gelişmelerden zamanında haberdar olun.