AKADEMİ VE KAMU KURULUŞLARI KOMİTESİ

İşgücü piyasasına yönelik olarak endüstriyel ve organizasyonel gelişimde, üniversitelerle sektör arasında kurulacak olan kalıcı iş birlikleri; entelektüel üretimin önünü açmakta, doğru işe doğru istihdamın oluşturulmasında öncül olmaktadır. Bu bağlamda endüstri ile akademi arasında bağların güçlenmesi iki tarafa da isabetli faydalar sunmaktadır. Üniversiteler, kamu kuruluşları ve işgücü piyasası arasında kurulabilecek iş birlikleri ise çok daha geniş kitlelere yarar sağlayabilmektir.

İKMD Akademi ve Kamu Kuruluşları Komitesi, söz konusu iş birliklerinin, dayanışmanın, proje ortaklıklarının gelişmesini sağlamakta; taraflar arasında bencmarkıng yapılması noktasında da önemli görevler üstlenmektedir.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ

TANITIM VİDEOSU