MİSYONUMUZ

  • Uluslararası alanda rekabet edebilir, tutunabilir ve sürdürülebilir insan kaynağı oluşturmak.
  • İK mesleğini icra edenlerin hem günümüz koşullarıyla uyumlu hale gelmesi hem de geleceği öngörerek buna göre bireysel ve kurumsal stratejilerini belirlemelerine öncülük etmek.
  • İK alanında toplumun her kesiminin içinde yer alabileceği politikalar üretmek ve çözümler geliştirmek, uygulamak.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve her alanda fırsat eşitliğine dayalı insan kaynakları politikalarını geliştirmek ve uygulamak.
  • İnsan kaynakları kavramını kapsayıcı bir şekilde toplum tabanına yaymak.
  • Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademi, sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarıyla işbirliği içerisinde olmak.
  • Uluslararası insani göstergelerde Türkiye’nin konumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
  • Uluslararası sermaye ve yatırım kaynaklarını Türkiye’ye çekebilecek insan kaynağı ve işgücünü oluşturmak, yönlendirmek ve rehberlik etmek.
  • Yasalara tam uyum konusunda, üyelerimize ve firmalara rehberlik etmek.

VİZYONUMUZ

İnsan Kaynakları mesleğini icra eden bireylerin ve tüm kurumların tek referans noktası olarak dayanışma içerisinde bulunabilecekleri bir üst yapı olmak; çalışma hayatına liderlik edebilecek çağdaş, güncel, katma değer yaratabilecek evrensel ve rekabetçi çözümlerin üretilmesi.

KURUMSAL ÜYELERİMİZ


Bültenimize Abone Olun..!

Bültenimize abone olun, en son gelişmelerden zamanında haberdar olun.