DİJİTAL DÖNÜŞÜM KOMİTESİ

Hız kaybetmeden gelişerek dijitalleşen teknoloji alt yapıları her alanda etkisini göstermekte ve dönüşümü zorunlu hale getirmektedir. Endüstriyel yönetimin neredeyse her aşamasında kullanılan dijital araçlar, alt yapılar, portallar ve modüller; değişimin yaşandığı yerde insan kaynağından bağımsız düşünülememektedir. İnsan kaynağı ve dijitalleşme arasında uyumun sağlanabilmesi, gerekli becerilerin edindirilebilmesi, işe göre yeni medya araçlarının doğru kullanımı önemli bir gereklilik halini almıştır. Bunun yanı sıra alana, mesleğe ve yapılan işe göre yeni dijital alt yapı çözümlerinin oluşturulması da bir diğer önemli başlık halini almıştır.

İKMD Dijital Dönüşüm Komitesi söz konu yeniliklerin ve gelişmelerin takibini yaparak bunların iş yaşamına uyumu üzerine çalışmalar yapar. İş ve mesleğe göre dijital önerileri değerlendirerek uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapar.

Komite Toplantılarından Kareler

KURUMSAL ÜYELERİMİZ

TANITIM VİDEOSU