ETİK VE ENDÜSTRİYEL HUKUK KOMİTESİ

İnsan kaynakları yönetimi alanı ve buna bağılı alanlarda hukuki süreçlere ilişkin yaşanan değişikliklerin takibi, gelişmelerin alana entegre edilmesi gibi hususlar Etik ve Endüstriyel Hukuk Komitesi’nin başlıca çalışma alanları arasında yer almaktadır. İK’nın çatısı aldında yer alan personel ve özlük işlerini bağlayıcı ya da iş kanununda yaşanan herhangi bir gelişme, çalışan ve işvereni doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda hukuki anlamda güncele olan adaptasyon iyi bir yönetim organizasyonun vazgeçilmezidir.

Hukuki alanın yanı sıra iş ilişkilerinin profesyonelleşmesi, hiyerarşik yaklaşımların güncel bakış açılarıyla yeniden değerlendirilmesi, iş yerinde mobing kavramı, grup çalışması ve fiziksel çalışma ortamı gibi konularda inovatif olabilmek; çalışma hayatında etik kavramında pozitif bir esinti yaratmaktadır. Etik ve Hukuk Kurulu; güncel koşullar ve bu alanda atılalabilecek yeni adımların konuşulacağı bir zemin olacaktır. Böylelikle hem işgücü piyasası içerisindeki birey hem de işveren gelişimine doğrudan bir katkı hedeflenmektedir.

Komite Toplantılarından Kareler

KURUMSAL ÜYELERİMİZ

TANITIM VİDEOSU