EĞİTİM VE GELİŞİM KOMİTESİ

Eğitim, her alanda olduğu gibi insan kaynakları yönetimi ve örgütsel yönetim konusunda da vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Her geçen gün, her alanda gelişerek değişmekte olan ulusal ve evrensel dinamikleri yakalayabilmek, bu gelişmeleri iş yaşamına entegre edebilmek İKMD Eğitim ve Gelişim Komitesi’nin öncelikli amaçlarındandır.

Endüstriyel yönetim alanında yaşanan değişimler hem teoride hem de pratikte pek çok yeni kavramı hayatımıza sokmakta, yeniliği ve değişimi zorunlu kılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi Endüstri 4.0 ile değişmekte ve dijitalleşmektedir. Türkiye’de İK sektörünün evrensel değişimlere ve standartlara senkronizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması bu kurulun önceliklerini ve çalışma prensibini oluşturmaktadır.

Komite Toplantılarından Kareler

KURUMSAL ÜYELERİMİZ

TANITIM VİDEOSU