SOSYAL SORUMLULUK VE PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ

Sivil toplum faaliyetleri, toplumsal profesyonelleşme ve gelişimde en önemli basamaklardan bir tanesidir. Toplumsal alanda kamu kuruluşları ve özel sektör girişimlerinin yanı sıra, bireyleri güçlendirecek ve destekleyecek bir yapıyı ortak faydaya sunar. Böylelikle herhangi bir alanda herhangi bir değişim ve gelişim hedeflendiğinde sivil toplum kuruluşları anahtar rol oynamaktadır.

Özelde; insan kaynakları yönetimi alanına, bütünde ise işgücü piyasasına sunmayı amaçladığımız teknik desteği diğer sivil toplum örgütleriyle de bir arada sürdürmeyi planlamaktayız. Sivil toplum alanında güçlü oluşumların bir araya gelmesi, çok çeşitli alanlarda birbirini itekleyici bir güç doğurabilmektedir. Buradan yola çıkarak hem proje temelli hem de teknik danışmanlık düzeyinde; sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, iş ve meslek toplulukları ve öğrenci topluluklarıyla iş birliğini İKMD Sosyal Sorumluluk ve Proje Geliştirme Komitesi sağlayacaktır.

Bu kurulda iş birliği geliştirilmesi, mevcut projeler ile ilgili çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra öncelikli olarak insan kaynağına yönelik olmak üzere proje önerileri geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Komite Toplantılarından Kareler

KURUMSAL ÜYELERİMİZ

TANITIM VİDEOSU