Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Askıda Kariyer Projesi’ni başlatıyor. Proje ile üniversite öğrencileri ve firmalar buluşturulacak ve üniversite öğrencilerinin iş arama niteliklerini geliştirecek eğitimler yapılacak.

KAYNAKÇA

http://www.mersinhakimiyet.com/haber/9342/kariyer-merkezi-askida-kariyer-projesini-baslatiyor.html