Makale: Kadri Demir / POLDY İK Yazılım Yönetici Ortağı

Kaynak: Sektörüm Dergi

https://www.sektorumdergisi.com/yeni-nesil-insan-kaynaklari-cozumleri/

 

Pandemi süreci ile birlikte tüm Dünya’da iş yapış şekilleri değişti ve hepsinin tanımı yeniden yapılmaya başlandı.

Her bir şirketteki organizasyonda yer alan birimler bu dönemin ve şirketin hedefleri doğrultusunda yeniden belirlendi. Tüm bu yapılanlardan çıkan ana felsefe “İnsan Kaynaklarının Dijitalleşmesi ve Yeni Nesil İnsan Kaynakları Çözümleri” olarak kendini ortaya koydu.

“Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz” prensibinden yola çıkarak tüm İK süreçlerini dijitalleştirme ve bunu yaparken de kurumsal hafızanın oluşacağı sistemlerin kurulması gerekliği ortaya çıktı. En basitinden doğru iş gücü planlaması yapılabilmesi için kurumun çalışan envanterinin kolayca görülmesi ve kim kimin yedeğidir bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışanlardan herhangi birinin sağlık problemi, karantina ya da izolasyona alındığında bu kişinin yerine işin sürekliğini kim sağlayacak bilgisi önem taşımaktadır.

Pandemi döneminde insan kaynakları departmanın önemi daha ön plana çıktı ve buradaki iş yükü pandemi öncesine göre artış gösterdi.

İK’nın tüm bunları yapabilmesi içinde kişi bağımsız sistemler kurulması gerekli hale geldi ve her bir departmanda çalışan kişilerin yaptıkları işe göre kimi zaman işyerinde kimi zaman uzaktan ya da evden çalışmasına izin verilecek yapılar kurgulandı.

Her bir çalışanın insan sermayesi olarak değerlendirildiği bir sürece girildi. Çalışanlar çalıştıkları kurumların yeni nesil bakış açısı ile kendilerine değer verdiğini hissettirmelerini, kurum içinde yeteneklerinin görülüp yetkinliklerinin doğru planlama ile yönlendirilmesi görmek istiyorlar.

Bu durum doğru istihdamların yapılması için kurumlarda çalışan ve çalışacak adaylar içinde önem teşkil ediyor.

Bu süreçlerin yönetilebilmesi için kişilerin yedeklerinin belirlenmesi ve yedeği olduğu görev için gerekli yetkinliklerin ne kadarını sağlıyor bilgisinden yola çıkarak kurum içinde kurum oryantasyonu başlatılmalıdır. Her bir görev için gerekli minimum eğitim ihtiyacı belirlenmeli, kişilerin yedeği olacak kişinin yaptıklarını yerine getirmesi için hazır halde olmalıdırlar.

Herhangi bir kişinin yokluğunda hazırdan kişi hem kendi işini hem de yedeği olacak kişinin yerine dolduracak şekilde planlamalar yapılmalıdır.

Pandemi süreci bu açıdan bakıldığında mevcut duruma nazaran var olan insan sermayesinin daha etkin ve verimli olmasını gerektirmektedir.

Strateji olarak her şeyin dijital olarak kurgulandığı ve yönetildiği kurumlar ön planda olacak ve pandemi döneminde çalışanlarına “değer” veren kurumların tercih edileceği bir dönemden geçiyoruz.

İK sistemleri seçiminizde kurumunuzun ihtiyaçlarını doğru analiz edip kurgulayarak size doğru ürünleri konumlandıracak şirketleri tercih etmeniz pandemi sürecindeki İK yönetimini kolaylaştıracaktır.

Her sistem, her bir yazılım her bir kuruma birebir uymaz. Hazır sistemler ise sizi belli kalıplar ile iş yapmaya zorlar. Onun içinde genel kabul görmüş İK süreçlerinin uygulandığı gerektiğinde de kurumunuza özel uyarlamaların yapıldığı yazılımların seçilmesi yatırımın doğru yapılmasını sağlayacaktır.

Bir şirket, işgücüyle çalışır. Bu nedenle, sadece İK profesyonellerinin en iyi yetenekleri aramaları değil, aynı zamanda onları kuruluşunuza sadık kılan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmaları da önemlidir. İK yapılanmalarında kurumların stratejik olarak bunu benimsemeleri ve dijitalleşmeleri kaçınılmazdır. Görüşmek dileğiyle…