Ankara Merkezli “İnsan Kaynakları Meslek Derneği (İKMD)” İlk Temsilciliğini İstanbul’da Açıyor!

Türkiye’nin İnsan Kaynakları alanındaki çatı kuruluşu İKMD, “Güçlü Dayanışma, Mesleki Gelişim” sloganıyla artık İstanbul’da.

İş hayatında önemli istihdam sağlayan kurumların ve İnsan Kaynakları liderlerinin üye olarak yer aldığı İKMD, Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’te meslektaşlarıyla buluşuyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’nın başka metal olmak üzere tüm Türk sanayisine sunduğu MEXT çatısı altında, gelişim, ve istihdam anlamında önemli çalışmalar yapılıyor. ”

İnsan Kaynakları Meslek Derneği olarak çalışma hayatındaki hızlı değişim ve dönüşümün, kurumlar ve çalışanlar üzerinde önemli etkilerinin yaşandığını biliyor ve bu kritik dönemde meslek mensupları olarak bir araya gelmenin önemine inanıyoruz.

Pandemi ile birlikte yeni bir çalışma çağının başladığını, İş Güvenliği ve Sağlığı koşullarının yeniden şekillendiğini, iş yapış biçiminin değiştiğini ve rekabetin daha da zorlayıcı hale geldiğinin de farkındayız.

Çalışma hayatının dönüşüm hızında yapılması gereken güncel yasa-yönetmeliklere ve yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun da kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görüyoruz.

14 Mayıs 2013’te Ankara merkezli kurulan dernek, İnsan Kaynakları mesleğini icra eden bireylerin ve tüm kurumların tek referans noktası olarak dayanışma içerisinde bulunabilecekleri bir üst yapı olmayı ve çalışma hayatına liderlik edebilecek çağdaş, güncel, katma değer yaratabilecek evrensel ve rekabetçi çözümlerin üretilmesini hedefliyor.

Derneğin; büyük ölçekli ulusal ve uluslararası kurumsal üyelerinin yanında, İnsan Kaynakları mesleğini icra eden bireysel üyelikleri de bulunuyor.

İnsan Kaynakları Analitiği, Dijital Dönüşüm, Akademi ve Kamu Kuruluşları, Eğitim ve Gelişim, Koçluk ve Mentörlük, Etik ve Endüstriyel Hukuk, Sosyal Sorumluluk ve Proje Geliştirme ve İdari İşler alanlarında komiteleri bulunmakta olan Dernek, 2019 yılından bu yana 60 ayrı etkinliğe imza attı.

2013 yılından bu yana elde ettiği kazanımlar ve 300’e yakın bireysel ve kurumsal üyesi ile iş gücü piyasasında etkin roller üstlenen İnsan Kaynakları Meslek Derneği, işbirliği içerisinde olduğu şirketlere ve bireylere daha nitelikli hizmet vermek, daha rekabetçi ve verimli sonuçlara ulaşmak amacıyla iki yıl içinde Türkiye’nin 11 büyük şehrinde temsilcilikler açarak çalışma hayatında etkili bir şekilde yer almayı amaçlıyor.

Bizler için önemli bir başlangıç sayılan bu anlamlı günde birlikte olmayı diler, destek ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz.