Ülkemizin çalışma hayatına yönelik İnsan Kaynakları meslek standartlarının belirlenmesi ve her kurumda gelişmesini temin etmek amacı ile faaliyetlerini sürdürmekte olan İnsan Kaynakları Meslek Derneği’nin İcra Kurulu,

 • Mesleki dinamiklere uyumlu şekilde istihdamı destekleyici projelerin oluşturulması,
 • Kalifiye, alanında bilgili ve yetkin işgücünün yetiştirilmesi konularında çalışmalar yapılması,
 • Çalışma hayatında iş barışını destekleyici platformlarda aktif rol alınması,
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda iş birlikleri ile çalışma hayatı için kaynak ve etki yaratılması,
 • İnsan Kaynakları mesleğini yürüten profesyonellerin veya bu meslekte yer almayı hedefleyen iş gücünün, etkili ve aksiyon odaklı bir meslek ağı oluşturması,

odağında yapılandırılmıştır.

 • İnsan Kaynakları Meslek Derneği’nin bir üyesi olarak gerekli platformlarda derneğimizi temsil rolünü üstlenebilecek,
 • İnsan Kaynakları mesleğine yönelik yapılacak proje ve çalışmalarda gönüllü olarak aktif ve etkin şekilde yer alabilecek,
 • İnsan Kaynakları alanında profesyonel deneyime sahip olmak veya deneyim sahibi olmak için istekli olmak,
 • İlgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve takibi için ayda en az 2 kez yapılacak olan çalışma toplantılarına katılım sağlayabilecek,
 • Bilgili ve yetkin olduğu alanlarda, meslek profesyonelleri veya aday profesyoneller arasında iş birliği geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve gelişimin desteklenmesi için aktif olarak rol almak.

İKMD İCRA KURULU GÖREVLERİ

 • İnsan Kaynakları mesleğine yönelik proje ve etkinliklerin yıllık planlamasını yaparak bütçesi ve gereksinimleri ile birlikte yönetim kurulu’na sunmak
 • Yıllık faaliyet planı kapsamında yapılacak proje ve çalışmalarda gönüllü olarak aktif ve etkin şekilde yer almak
 • Her yıl yapılacak olan yıllık faaliyet planı kapsamında ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve takibi için ayda en az 2 kez yapılacak olan çalışma toplantılarına etkin katılım sağlamak
 • Bilgili ve yetkin olduğu alanlarda, meslek profesyonelleri veya aday profesyoneller arasında iş birliği geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve gelişimin desteklenmesi adına belirlenen proje ve çalışmalarda aktif olarak rol almak
 • Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademi, sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarıyla işbirliği içerisinde olmak.
 • Sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmek, çalışmalarda görev almak
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan iş ve işlemlerin, projelerin yürütülmesinden sorumlu olmak
 • Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile gerektiğinde İnsan Kaynakları Meslek Derneği’nin bir üyesi olarak ilgili platformlarda derneğimizi temsil etmek
 • Yapılan çalışmaları kendi takvimi kapsamında gözden geçirme, destek ve bilgilendirme amaçlı yönetim kurulu’na sunmak

İKMD İCRA KURULU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 • İcra kurulu yönetim kurulu tarafından onaylanan çalışmalarda ekip olarak kendi çalışma yöntemlerini ve kurallarını belirleme konusunda bağımsızdır.
 • Her faaliyet veya proje için yöntemlerini farklılaştırabilirler.
 • Her proje veya çalışma için ayrı ekipler kurulabilir.
 • Her projenin ve çalışmanın kendine ait takvimine uyulması ile çalışmalar tamamlanır.
 • Günümüz stratejik ve geleceğe yönelik vizyoner çalışma modelleri veya araçlar (Çevik takımlar, slack uygulaması vb.) çalışmalarda aktif olarak kullanılmalıdır.

KİMLER İCRA KURULU ÜYESİ OLABİLİR?

Tüm İKMD Üyeleri icra kurulu üyesi olabilir.

 • Derneğe gönül vererek emeğini paylaşmak için istekli olan meslektaşlarımız yönetim kurulu’na ve koordinatörlüğe taleplerini iletebilirler.
 • İKMD Yönetim Kurulu onayına sunularak uygun görülen başvuru sahipleri İKMD İcra Kurulu Üyesi olarak görevlerine başlarlar.
Başvuru Formu