Değerli İKMD üyeleri ve ilgilileri,

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde;

Dernek tüzüğünün 12.maddesi uyarınca 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere giriş ödentisi ve yıllık üye aidatının her birinin bireysel üyelere 250 TL, öğrenci ve öğretim üyesi üyelere 200 TL, tüm kurumsal üyelere ise 5.000 TL olarak belirlenmesine, yeni ödenti ve aidat tutarlarının Dernek Web sitesinden duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Bilgilerinize sunarız.