Bu webinarda İKMD olarak kamuoyuyla paylaştığımız “İş Dünyasına 20 Maddelik Yol Haritası” üzerinden afetlerin çalışma hayatına etkileri, işletmelerin alabileceği tedbirler, iş hukuku kapsamında yapılabilecekler ve örnek uygulamalardan söz edilecektir. Ücretsiz ve herkese açık bir webinardır.

LCV: https://bit.ly/m/ikmd