Biz kimiz?

Ankara İK Platformu olarak; insan kaynakları alanında meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde bulunacağımız ve çalışma hayatında öncü olmak amacıyla, bir grup gönüllü kurucu üye tarafından 2013 yılında Ankara’da başladığımız yolculuğumuza iş gücü piyasasında etkin roller üstlenmek, işbirliği içerisinde olduğumuz şirketlere ve bireylere daha nitelikli hizmetler vermek, daha rekabetçi ve verimli sonuçlara ulaşmak, stratejik roller üstlenmek; tüm bunları yaparken de aldığımız onlarca riske karşı daha güçlü olacağımız bir dayanışma sağlayabilmek amacıyla İnsan Kaynakları Meslek Derneği olarak devam ediyoruz. 14 şirket ile başladığı yolcuğunda önemli ve stratejik adımlarla gelişip güçlenmiş olan derneğimiz bugün gelinen noktada Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan 42 şirketin derneğimizin tüm süreçlerinde aktif üyeliği ve İstanbul, İzmir ve Bursa İl Temsilcilikleri ile ve planlanan 9 yeni il temsilcilikleri ile her geçen gün büyümekte ve etkinliğini arttırmaktadır.

Değerlerimiz arasında yer alan; dayanışma, kapsayıcılık, katılımcılık, gelişim, süreklilik, yenilikçilik, bilimsellik, şeffaflık, etik, hesap verebilirlik, öncülük, iletişim, üretkenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı gruplar gibi unsurlar; amaç, vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirmede kuruluşumuzun vazgeçilmezleri arasında her zaman başı çekecektir. Böylelikle, Türkiye’nin İnsan Kaynakları Meslek Derneği olarak; özel kurum ve kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, meslek liselerine ve bireylere rehber bir kuruluş olmak istiyoruz. İnsan kaynakları alanında birçok sorunun yanıtını bulacağı, etraflıca ve profesyonel deneyimlerle analiz edileceği; güncel, ilerici, objektif bir bakış açısıyla referans olmayı başarmış sivil toplum kuruluşu olacağız.

Gönüllü Çalışma Arkadaşları Arıyoruz…

İnsan Kaynakları Meslek Derneği, sosyal medya yönetimi, tasarım ve iletişim alanlarında faaliyet göstermek üzere gönüllü çalışanlar aramaktadır. Bu görevlerde yer alacak gönüllülerin, derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışarak, toplumsal faydaya katkı sağlamaları beklenmektedir.

Aranan Nitelikler Nelerdir?

Üniversite öğrencisi/mezunu veya İK Meslektaşlarımız,

Sosyal medya yönetimi, tasarım veya iletişim konusunda bilgi sahibi,

Dernek faaliyetlerine uygun şekilde çalışma yapabilecek,

Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri yüksek,

Yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli,

Görev ve sorumluluk bilincine sahip,

MS Office programlarına hakim.

Görev Tanımları Nelerdir?

Sosyal medya hesaplarının yönetimi ve güncellenmesi,

Tasarım konusunda bilgi sahibi olanlar için, tanıtım materyalleri, broşürler, afişler gibi grafik tasarım çalışmalarının yapılması,

Derneğin faaliyetleri hakkında basın bültenleri, duyurular, haberlerin hazırlanması ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi,

Etkinliklerin planlanması, organizasyonunun yapılması ve gerekli takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

 

Neler Sunuyoruz?

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi, deneyim sahibi olmak ve faaliyetlerde etkin rol almak,

Türkiye’nin önde gelen İnsan Kaynakları profesyonelleriyle beraber çalışabilme imkanı,

İnsan Kaynakları Mesleği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olabilmek,

Ekip çalışması tecrübesi edinmek ve

Toplumsal faydaya katkı sağlayabilmek.

Başvuru ve İletişim Bilgileri:

Başvurular, özgeçmiş ve motivasyon mektubu ile İnsan Kaynakları Meslek Derneği e-posta adresine (info@ikmd.org.tr) yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2023

Not: Sadece uygun niteliklere sahip adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Başvurular, gönüllülük esasına dayalıdır ve herhangi bir maddi karşılık sağlanmamaktadır.